Course compare


Chuyên đề: Kế toán Quản trị (Phần 1)


Has discount
Học phí 1290000₫
Made in Vietnamese - -
Last updated at Sun, 16-Oct-2022 - -
Level Intermediate - -
Short description Để thành công và phát triển bền vững, mọi doanh nghiệp cần phải có một hệ thống thông tin quản trị phù hợp nhằm kịp thời phục vụ lãnh đạo ra quyết định kinh doanh và kiểm soát hoạt động một cách hiệu quả. - -
Total lessons 19 - -
Total duration 11:05:00 Giờ - -
Number of reviews 1 - -
Total enrolment 21 - -
Avg rating
Đối tượng tham dự
  • Thành viên HĐQT/ CEO/ CFO
  • Kế toán trưởng/ Kế toán Tổng hợp
  • Chuyên viên Kế toán
  • Các cá nhân có quan tâm
Outcomes
Mua ngay Mua ngay