Course compare


Phân tích và Đầu tư Chứng khoán


Has discount
Học phí 690000₫
Made in English - -
Last updated at Sun, 16-Oct-2022 - -
Level Intermediate - -
Short description Tham gia Chương trình “Phân tích và Đầu tư Chứng khoán” do CFO Việt Nam tổ chức Anh Chị sẽ có cơ hội tiếp nhận sự chia sẻ những Bí kiếp Kỹ thuật từ Chuyên gia Trần Xuân Nam được đúc kết từ hơn 35 năm kinh nghiệm đầu tư trên TTCK Hoa Kỳ và hơn 20 năm trên TTCK Việt Nam. - -
Total lessons 6 - -
Total duration 05:40:00 Giờ - -
Number of reviews 15 - -
Total enrolment 2 - -
Avg rating
Đối tượng tham dự
  • Thành viên Ban TGĐ, HĐQT, Các Lãnh đạo cấp cao của Doanh nghiệp
  • Đã tham gia thị trường
  • Đang mong muốn tìm hiểu đầu tư chứng khoán
Outcomes
  • Nắm vững lý thuyết cơ bản quan trọng trong Phân tích Kỹ thuật.
  • Hiểu được nguyên tắc sử dụng Phân tích Kỹ thuật trong dự báo giá chứng khoán
  • Xác định các tín hiệu mua bán theo những chỉ dẫn của Phân tích Kỹ thuật cũng như thời điểm tham gia thị trường
  • Ứng dụng phân tích một số cổ phiếu tại thị trường chứng khoán Việt Nam.
  • Giúp bạn có được nền tảng kiến thức vững chắc để tham gia tiếp các khóa học PTKT nâng cao hoặc tự học và ứng dụng trong thực tế.
  • ...
Mua ngay Mua ngay