Giới thiệu iCFO

Về Học viện Giám đốc Tài Chính Việt Nam 


Học viện Giám đốc Tài Chính Việt Nam (Institute of CFO Vietnam) được thành lập với mục tiêu trở thành Trung tâm Uy tín Hàng đầu tại Việt Nam chuyên Đào tạo về Tài chính Doanh nghiệp với chương trình được thiết kế, xây dựng theo các chuẩn mực, thông lệ và kinh nghiệm quốc tế tốt nhất.

Đặt biệt với cơ chế tăng cường hợp tác cùng các tổ chức chuyên môn uy tín trong và ngoài nước thông qua Hiệp hội quốc tế các Nhà quản trị tài chính cấp cao (IAFEI), Học viện Giám đốc Tài Chính Việt Nam không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo chuyên môn nhằm không những trang bị cho học viên những kiến thức quản trị tài chính hiện đại mà còn mang tính thực tiễn cao, hướng tới mục tiêu “Nâng cao năng lực các Giám đốc Tài chính Việt Nam ngang tầm Quốc tế”.

Hơn 12 năm triển khai, thông qua các chuyên đề được thiết kế tập trung vào các Kiến thức Cốt lõi để Giải quyết các Vấn đề Thực tiễnChia sẻ Chuyển giao Kinh nghiệm Thực tế được Đúc kết từ Trải nghiệm của các Chuyên gia hàng đầu Việt NamChương trình Đào tạo GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH do Câu lạc bộ Giám đốc Tài chính Việt Nam (CFO Việt Nam) kết hợp với CFO Capital đã cho ra đời hàng ngàn Giám Đốc Tài Chính được Cộng đồng Tài chính & Doanh nghiệp tín nhiệm cao. 

Nhằm nhanh chóng đáp ứng nhu cầu bức thiết của các Doanh nghiệp về nguồn Nhân lực Giám Đốc Tài Chính Chuyên nghiệp, đồng thời tạo bước đột phá quan trọng phá vỡ các rào cản về mặt địa lý cho người tham gia chương trình ở mọi miền đất nước trong bối cảnh dịch bệnh. Từ tháng 7 năm 2021, Học viện Giám đốc Tài chính Việt Nam chính thức triển khai Chương trình Đào tạo GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH bằng hình thức trực tuyến.

Phương pháp giảng dạy & học tập 4.0

Hướng dẫn sử dụng