Khóa học

Thêm vào ưu thích
1.290.000₫
Xem chi tiết
Finance & Accounting

Chuyên đề: Kế toán Tập đoàn & Hợp nhất Báo cáo Tài chính

Chuyên đề: Kế toán Tập đoàn & Hợp nhất Báo cáo Tài chính - Thầy Đặng Xuân Cảnh...

(15)
Thêm vào ưu thích
690.000₫
Xem chi tiết
Finance & Accounting

Phân tích và Đầu tư Chứng khoán

Tham gia Chương trình “Phân tích và Đầu tư Chứng khoán” do CFO Việt Nam tổ chức Anh Chị sẽ có cơ hội...

(15)
Thêm vào ưu thích
1.290.000₫
Xem chi tiết
Finance & Accounting

Chuyên đề: Các Phương pháp Tính giá Thành & Quản trị Chi phí

Để thành công và phát triển bền vững, mọi doanh nghiệp cần phải có một hệ thống thông tin quản trị p...

(15)
Thêm vào ưu thích
690.000₫
Xem chi tiết
Finance & Accounting

Chuyên đề: Phân tích Chuyên sâu Báo cáo Tài chính

Bản chất của số liệu kế toán là những ghi chép phản ảnh các giao dịch trong quá khứ, một chuyên viên...

(9)
Thêm vào ưu thích
690.000₫
Xem chi tiết
Finance & Accounting

Chuyên đề: Quản trị Rủi ro và Kiểm soát nội bộ Doanh nghiệp

Ở một thời điểm nhất định, bất kỳ Lãnh đạo Doanh nghiệp nào cũng sẽ đối mặt với những băn khoăn, lo ...

(10)
Thêm vào ưu thích
390.000₫
Xem chi tiết
Finance & Accounting

Chuyên đề: Định giá Doanh nghiệp

Để đảm bảo tăng trưởng trong bối cảnh kinh tế vĩ mô không ngừng biến động và đặc biệt là giai đoạn s...

(10)
Thêm vào ưu thích
690.000₫
Xem chi tiết
Finance & Accounting

Phân tích Chuyên sâu Báo cáo Tài chính

Bản chất của số liệu kế toán là những ghi chép phản ảnh các giao dịch trong quá khứ, một chuyên viên...

(9)
Thêm vào ưu thích
690.000₫
Xem chi tiết
Finance & Accounting

Chuyên đề: Xây dựng Kế hoạch Ngân sách Doanh nghiệp bằng Excel

Xây dựng Kế hoạch Ngân sách hàng năm cho Doanh nghiệp chắc chắn là bước đi bắt buộc để cụ thể hóa cá...

(9)
Thêm vào ưu thích
390.000₫
Xem chi tiết
Finance & Accounting

Chi phí vốn và Cơ cấu vốn

Để đảm bảo tăng trưởng trong bối cảnh kinh tế vĩ mô không ngừng biến động và đặc biệt là giai đoạn s...

(9)
Thêm vào ưu thích
690.000₫
Xem chi tiết
Finance & Accounting

Chuyên đề: Quản lý vốn lưu động

Đề cập đến Quản lý tài chính doanh nghiệp là đề cập đến các vấn đề hóc búa xoay quanh việc Quản lý t...

(10)
Thêm vào ưu thích
690.000₫
Xem chi tiết
Finance & Accounting

Chuyên đề: Huy động vốn

Huy động vốn từ chủ sở hữu/ cổ đông; So sánh huy động vốn của công ty cổ phần với các loại hình sở h...

(17)
Thêm vào ưu thích
1.290.000₫
Xem chi tiết
Finance & Accounting

Chuyên đề: Xây dựng Ngân sách và Quản trị việc Thực hiện

Để thành công và phát triển bền vững, mọi doanh nghiệp cần phải có một hệ thống thông tin quản trị p...

(15)
Thêm vào ưu thích
390.000₫
Xem chi tiết
Finance & Accounting

Chuyên đề: Thẩm định Dự án Đầu tư

Chuyên đề: Thẩm định Dự án Đầu tư do Học viện CFO Việt Nam tổ chức được xây dựng theo hướng trang bị...

(14)
Thêm vào ưu thích
690.000₫
Xem chi tiết
Finance & Accounting

Chuyên đề: Kỹ thuật Phát hiện Gian Lận Báo Cáo Tài Chính

Báo cáo tài chính là “bảng điểm” thể hiện thành quả của hoạt động sản xuất kinh doanh, là "thướ...

(1)
Thêm vào ưu thích
690.000₫
Xem chi tiết
Finance & Accounting

Chuyên đề: Quản lý và Thu hồi Công nợ Hiệu quả

Công nợ phải thu luôn là vấn đề có ảnh hưởng quan trọng đến sự TỒN TẠI và PHÁT TRIỂN của doanh nghiệ...

(0)
Thêm vào ưu thích
1.290.000₫
Xem chi tiết
Finance & Accounting

Chuyên đề: Kế toán Quản trị (Phần 1)

Để thành công và phát triển bền vững, mọi doanh nghiệp cần phải có một hệ thống thông tin quản trị p...

(1)
Thêm vào ưu thích
1.800.000₫
Xem chi tiết
Finance & Accounting

Chuyên đề: Kế toán Quản trị (Phần 2)

Chuyên đề: Kế toán Quản trị (Phần 2)

(1)