Khóa học

Xem chi tiết
Thêm vào ưu thích
690.000₫
Legal & Compliance : Legal

Chuyên đề: Xem xét Hợp đồng và Xử lý Tranh chấp

Hợp đồng kinh tế giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong sự tồn tại, phát triển của Doanh nghiệp. Việc xem xét để chỉnh sửa nâng cao chất lượng của hợp ...

Xem chi tiết
Thêm vào ưu thích
690.000₫
Legal & Compliance : Legal

Chuyên đề: Các vấn đề cốt lõi về Pháp lý Doanh nghiệp

Pháp lý có thể được coi như khung hoạt động của doanh nghiệp. Từ khi hình thành đến lúc phát triển, tất cả các hoạt động của doanh nghiệp đều phải tuâ...