• Chuyên đề: Kế toán Quản trị (Phần 2)

  15 Bài học

  Xem khóa học
 • Chuyên đề: Kế toán Quản trị (Phần 1)

  19 Bài học

  Xem khóa học
 • Chuyên đề: Quản lý và Thu hồi Công nợ Hiệu quả

  12 Bài học

  Xem khóa học
 • Chuyên đề: Kỹ thuật Phát hiện Gian Lận Báo Cáo Tài Chính

  8 Bài học

  Xem khóa học

Kiến thức cốt lõi

Để giải quyết vấn đề thực tiễn

Kinh nghiệm thực tế

Được đúc kết từ trải nghiệm

Chuyên gia hàng đầu

Bởi uy tín & chuyên môn

15 Chuyên đề

Chứng chỉ CFO Quốc tế (IAFEI)


Khóa học mới

10 khóa học mới nhất.


Giảng viên

Chuyên gia hàng đầu

Trainer

Nguyễn Hữu Thành
Phó Chủ tịch TT - CFO Việt Nam

Trainer

Đặng Xuân Cảnh, DBA, CPA (Aust)
Tổng Giám đốc - RSM Việt Nam

Trainer

Dương Hải, MBA
Phó Chủ tịch - CFO Việt Nam

Trainer

Đỗ Lam Điền, MBA
Phó Tổng Giám đốc - ABBank

Trainer

Lê Khánh Lâm, DBA, CPA (Aust)
Phó Tổng Giám đốc- RSM Việt Nam

Trainer

Ngô Đình Đức
Tổng Giám đốc - POCD Corp.

Trainer

Trần Xuân Nam, DBA
Phó Chủ tịch - Việt Nam

Trainer

Trần Lê Na, ACCA
CFO - Intertek Việt Nam

Trainer

Nguyễn Đình Thanh, CIA, CMA
KPMG Việt Nam

Trainer

Phạm Quốc Tuấn, LLM
Luật sư Trưởng - DIMAC
Trainer

Phạm Công Sang, MBA
CEO - SEAF
Trainer

Cao Thị Hà Giang, LLM
Luật sư Điều hành, CDN LawFirm