Khóa học

Xem chi tiết
Thêm vào ưu thích
690.000₫
Tax : Taxation

Thuế Nhà thầu Nước ngoài & Chuyển giá

Trong tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay ở Việt Nam, cùng với việc thanh toán cho tổ chức và cá nhân kinh doanh nước ngoài đối với hàng hóa...

Xem chi tiết
Thêm vào ưu thích
690.000₫
Tax : Taxation

Chuyên đề: Quản trị thuế

Nội dung Chuyên đề: Quản trị Thuế: Tổng quan về lập kế hoạch thuế – tối ưu thuế phải nộp; Tối ưu thuế trong quá trình thành lập doanh nghiệp; Tối ưu t...