Khóa học

Xem chi tiết
Thêm vào ưu thích
1.290.000₫
Finance & Accounting : Finance & Accounting

Chuyên đề: Kế toán Tập đoàn & Hợp nhất Báo cáo Tài chính

Chuyên đề: Kế toán Tập đoàn & Hợp nhất Báo cáo Tài chính - Thầy Đặng Xuân Cảnh

Xem chi tiết
Thêm vào ưu thích
690.000₫
Finance & Accounting : Finance & Accounting

Phân tích và Đầu tư Chứng khoán

Tham gia Chương trình “Phân tích và Đầu tư Chứng khoán” do CFO Việt Nam tổ chức Anh Chị sẽ có cơ hội tiếp nhận sự chia sẻ những Bí kiếp Kỹ thuật từ Ch...

Xem chi tiết
Thêm vào ưu thích
1.290.000₫
Finance & Accounting : Finance & Accounting

Chuyên đề: Các Phương pháp Tính giá Thành & Quản trị Chi phí

Để thành công và phát triển bền vững, mọi doanh nghiệp cần phải có một hệ thống thông tin quản trị phù hợp nhằm kịp thời phục vụ lãnh đạo ra quyết địn...

Xem chi tiết
Thêm vào ưu thích
690.000₫
Finance & Accounting : Finance & Accounting

Chuyên đề: Phân tích Chuyên sâu Báo cáo Tài chính

Bản chất của số liệu kế toán là những ghi chép phản ảnh các giao dịch trong quá khứ, một chuyên viên tài chính – kế toán giỏi, một quản lý tài năng sẽ...

Xem chi tiết
Thêm vào ưu thích
690.000₫
Finance & Accounting : Finance & Accounting

Chuyên đề: Quản trị Rủi ro và Kiểm soát nội bộ Doanh nghiệp

Ở một thời điểm nhất định, bất kỳ Lãnh đạo Doanh nghiệp nào cũng sẽ đối mặt với những băn khoăn, lo lắng như: Liệu đang có những tình huống sẽ là nguy...

Xem chi tiết
Thêm vào ưu thích
390.000₫
Finance & Accounting : Finance & Accounting

Chuyên đề: Định giá Doanh nghiệp

Để đảm bảo tăng trưởng trong bối cảnh kinh tế vĩ mô không ngừng biến động và đặc biệt là giai đoạn suy giảm, việc xác định và áp dụng hiệu quả các chi...