Course compare


Chuyên đề: Định giá Doanh nghiệp


Has discount
Học phí 390000₫
Made in Vietnamese - -
Last updated at Sun, 16-Oct-2022 - -
Level Intermediate - -
Short description Để đảm bảo tăng trưởng trong bối cảnh kinh tế vĩ mô không ngừng biến động và đặc biệt là giai đoạn suy giảm, việc xác định và áp dụng hiệu quả các chiến lược tài chính trong hoạt động mua bán sáp nhập; quyết định đầu tư dự án - -
Total lessons 9 - -
Total duration 02:40:00 Giờ - -
Number of reviews 10 - -
Total enrolment 22 - -
Avg rating
Đối tượng tham dự
  • Thành viên HĐQT/ CEO/ CFO
  • Kế toán trưởng/ Kế toán tổng hợp;
  • Nhà đầu tư/ Chuyên viên đầu tư/ Đầu tư cổ phiếu
  • Chuyên viên Thẩm định/ Tài chính/ Kế toán
Outcomes
Mua ngay Mua ngay