Course compare


Chuyên đề: Kỹ thuật Phát hiện Gian Lận Báo Cáo Tài Chính


Has discount
Học phí 690000₫
Made in Vietnamese - -
Last updated at Sun, 16-Oct-2022 - -
Level Intermediate - -
Short description Báo cáo tài chính là “bảng điểm” thể hiện thành quả của hoạt động sản xuất kinh doanh, là "thước đo" năng lực của đội ngũ điều hành, qua đó phản chiếu giá trị thực của một doanh nghiệp. - -
Total lessons 8 - -
Total duration 04:45:00 Giờ - -
Number of reviews 1 - -
Total enrolment 11 - -
Avg rating
Đối tượng tham dự
  • Chủ Doanh nghiệp/ BOD/ CEO/ CFO
  • Kế toán trưởng; Kế toán tổng hợp
  • Nhà đầu tư/ Chuyên viên tài chính/ Kế toán
  • Các cá nhân khác có quan tâm
Outcomes
Mua ngay Mua ngay