Course compare


Chuyên đề: Quản lý vốn lưu động


Has discount
Học phí 690000₫
Made in Vietnamese - -
Last updated at Wed, 29-Mar-2023 - -
Level Intermediate - -
Short description Đề cập đến Quản lý tài chính doanh nghiệp là đề cập đến các vấn đề hóc búa xoay quanh việc Quản lý tiền – Quản lý “dòng máu của doanh nghiệp”. Vậy phải chăng doanh nghiệp càng dư nhiều tiền thì càng tốt? - -
Total lessons 6 - -
Total duration 05:20:00 Giờ - -
Number of reviews 10 - -
Total enrolment 28 - -
Avg rating
Đối tượng tham dự
  • Thành viên HĐQT/ CEO/ CFO
  • Kế toán trưởng; Kế toán tổng hợp
  • Chuyên viên tài chính/ Kế toán
  • Các cá nhân khác có quan tâm
Outcomes
Mua ngay Mua ngay