Course compare


Chuyên đề: Quản trị Rủi ro và Kiểm soát nội bộ Doanh nghiệp


Has discount
Học phí 690000₫
Made in Vietnamese - -
Last updated at Sun, 16-Oct-2022 - -
Level Intermediate - -
Short description Ở một thời điểm nhất định, bất kỳ Lãnh đạo Doanh nghiệp nào cũng sẽ đối mặt với những băn khoăn, lo lắng như: Liệu đang có những tình huống sẽ là nguy cơ làm ảnh hưởng đến mục tiêu kinh doanh của Doanh nghiệp? Liệu hàng tồn kho thực tế có như sổ sách? Liệu các khoản tiền chi tiêu đều đúng đối tượng và hợp lý? Liệu các tài sản có bị hư hỏng, mất mát bởi hao hụt, gian lận, lừa gạt, trộm cắp,…? - -
Total lessons 10 - -
Total duration 05:10:00 Giờ - -
Number of reviews 11 - -
Total enrolment 23 - -
Avg rating
Đối tượng tham dự
  • Thành viên HĐQT/ CEO/ CFO
  • Kế toán trưởng; Kế toán tổng hợp
  • Chuyên viên tài chính/ Kế toán
  • Ban Kiểm toán/ kiểm soát nội bộ
  • Các cá nhân khác có quan tâm
Outcomes
Mua ngay Mua ngay