Course compare


Chuyên đề: Xem xét Hợp đồng và Xử lý Tranh chấp


Has discount
Học phí 690000₫
Made in Vietnamese - -
Last updated at Sun, 16-Oct-2022 - -
Level Intermediate - -
Short description Hợp đồng kinh tế giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong sự tồn tại, phát triển của Doanh nghiệp. Việc xem xét để chỉnh sửa nâng cao chất lượng của hợp đồng kinh tế trước khi tiến hành ký kết nhằm khắc phục những sơ hở, thiếu sót của hợp đồng, hạn chế tranh chấp xảy ra sẽ giúp Doanh nghiệp tránh được những thiệt hại hàng chục, hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng hoặc những hậu quả khác không thể lường hết được. - -
Total lessons 7 - -
Total duration 04:20:00 Giờ - -
Number of reviews 9 - -
Total enrolment 1 - -
Avg rating
Đối tượng tham dự
  • Thành viên HĐQT/ CEO/ CFO
  • Kế toán trưởng/ Kế toán tổng hợp;
  • Chuyên viên Tài chính/ Kế toán
  • Cán bộ quản lý trung/ Cá nhân có quan tâm
Outcomes
  • Hoàn toàn tự tin khi xem xét, đánh giá một hợp đồng từ các yếu tố pháp lý khác nhau
  • Biết cách tập trung vào những điều khoản quan trọng của hợp đồng khi xem xét hay thương lượng
  • Hiểu rõ những rủi ro trong quá trình đàm phán ký kết hợp đồng, xét từ góc độ quy trình hình thành hợp đồng, thời điểm hợp đồng có hiệu lực và rủi ro được chuyển giao
  • Nắm vững các dạng tranh chấp, biết cách phòng ngừa rủi ro và giải quyết tranh chấp nếu xảy ra
Mua ngay Mua ngay