Course compare


Quản lý và Thu hồi Công nợ hiệu quả


Has discount
Học phí 690000₫
Made in Vietnamese - -
Last updated at Sun, 16-Oct-2022 - -
Level Intermediate - -
Short description Công nợ phải thu luôn là vấn đề có ảnh hưởng quan trọng đến sự TỒN TẠI và PHÁT TRIỂN của doanh nghiệp. Dù muốn hay không, người lãnh đạo vẫn luôn phải đối mặt. Làm thế nào để thu hồi công nợ không những đủ, đúng, kịp thời mà còn phù hợp với các quy định của pháp luật, luôn là trăn trở của các doanh nghiệp. Đặc biệt, trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra phức tại trên toàn thế giới như hiện nay, việc THU HỒI NỢ đã trở thành một đề tài HÓC BÚA mang tính SỐNG CÒN của Doanh nghiệp. - -
Total lessons 2 - -
Total duration 06:25:00 Giờ - -
Number of reviews 9 - -
Total enrolment 1 - -
Avg rating
Đối tượng tham dự
  • Đội ngũ bán hàng, nhân viên phòng kế toán hoặc phòng nhân sự,… phụ trách việc quản lý và thu hồi công nợ
  • Giám đốc kinh doanh, Quản lý bán hàng, nhân sự phòng kế toán hoặc phòng nhân sự,… phụ trách việc hoạch định chính sách nợ trong kinh doanh.
Outcomes
  • Nắm được quy trình quản trị và thu hồi công nợ trong quá trình hoạt động kinh doanh;
  • Hiểu được nguyên nhân dẫn đến tồn đọng công nợ/ nợ khó đòi và biết cách đàm phán nhằm hướng đến việc thu hồi các khoản nợ khó đòi một cách tối ưu;
  • Cải tiến kỹ năng đàm phán để thu hồi công nợ/nợ khó đòi một cách khoa học, đồng thời biết cách xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình thu hồi các khoản nợ khó.
Mua ngay Mua ngay