Course compare


Chuyên đề: Các Phương pháp Tính giá Thành & Quản trị Chi phí


Has discount
Học phí 1290000₫
Made in English - -
Last updated at Sun, 16-Oct-2022 - -
Level Intermediate - -
Short description Để thành công và phát triển bền vững, mọi doanh nghiệp cần phải có một hệ thống thông tin quản trị phù hợp nhằm kịp thời phục vụ lãnh đạo ra quyết định kinh doanh và kiểm soát hoạt động một cách hiệu quả. - -
Total lessons 11 - -
Total duration 11:00:00 Giờ - -
Number of reviews 15 - -
Total enrolment 6 - -
Avg rating
Đối tượng tham dự
  • Thành viên HĐQT/ CEO/ CFO
  • Kế toán trưởng; Kế toán tổng hợp
  • Chuyên viên tài chính/ Kế toán
  • Các cá nhân khác có quan tâm
Outcomes
  • Nắm được nguyên tắc và cách thức thực hiện phân bổ chi phí chung, tính giá thành theo đơn đặt hàng, theo sản phẩm.
  • Biết cách sử dụng thông tin Kế toán Quản trị cho việc ra các quyết định Marketing & sản xuất.
Mua ngay Mua ngay