Course compare


Chuyên đề: Xây dựng Ngân sách và Quản trị việc Thực hiện


Has discount
Học phí 1290000₫
Made in Vietnamese - -
Last updated at Sun, 16-Oct-2022 - -
Level Intermediate - -
Short description Để thành công và phát triển bền vững, mọi doanh nghiệp cần phải có một hệ thống thông tin quản trị phù hợp nhằm kịp thời phục vụ lãnh đạo ra quyết định kinh doanh và kiểm soát hoạt động một cách hiệu quả. - -
Total lessons 10 - -
Total duration 10:25:00 Giờ - -
Number of reviews 15 - -
Total enrolment 5 - -
Avg rating
Đối tượng tham dự
  • Thành viên HĐQT/ CEO/ CFO
  • Kế toán trưởng; Kế toán tổng hợp
  • Chuyên viên tài chính/ Kế toán
  • Các cá nhân khác có quan tâm
Outcomes
  • Biết cách lập ngân sách tổng thể từ bán hàng, sản xuất, các hoạt động khác đến các báo cáo tài chính ngân sách.
  • Biết cách Cách tổ chức kiểm soát và phân tích các chênh lệch giữa thực tế và ngân sách, xác định nguyên nhân để cải thiện.
Mua ngay Mua ngay