Chi phí vốn và Cơ cấu vốn

Giới thiệu

Để đảm bảo tăng trưởng trong bối cảnh kinh tế vĩ mô không ngừng biến động và đặc biệt là giai đoạn suy giảm, việc xác định và áp dụng hiệu quả các chiến lược tài chính trong hoạt động mua bán sáp nhập; quyết định đầu tư dự án....sẽ giúp công ty đạt được các mục tiêu hoạt động cũng như triển khai thành công các chiến lược phát triển.

Chương trình "Chi phí vốn và Cơ cấu vốn" do CFO Việt Nam tổ chức được xây dựng theo hướng trang bị cho học viên các công cụ và kỹ thuật tài chính thực tế giúp xác định được giá trị của doanh nghiệp, cũng như khả năng thẩm định tính khả thi của dự án đầu tư.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO:

Phần 1: Chân dung CFO Chuyên nghiệp

 • Các định nghĩa về Tài chính, Kế toán, Kinh doanh
 • Mục tiêu của CFO
 • Công việc của một CFO Chuyên nghiệp
 • Tổ chức khối Tài chính - Kế toán
 • Làm thế nào để trở thành một CFO hiệu quả

Phần 2: Chi phí vốn và Cơ cấu vốn

  • Ứng dụng của chi phí vốn theo góc độ quản trị và đầu tư
  • Phương pháp xác định chí phí vốn bình quân gia quyền (WACC)
  • Một số vấn đề thực tế liên quan đến chi phí vốn chủ sở hữu
  • Bản chất và mục tiêu của cơ cấu vốn tối ưu
  • Các phương pháp thẩm định dự án đầu tư phổ biến
  • Các yếu tố tác động đến cơ cấu vốn trong thực tế.

  GIẢNG VIÊN: Ông Nguyễn Hữu Thành - Phó Chủ tịch CFO Việt Nam & Giám đốc Điều hành Asialnvest Group

  Ông Thành có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản trị Tài chính Doanh nghiệp, với hơn 10 năm đảm nhiệm các vị trí Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Giám đốc Tài chính của các Công ty FDI tại Việt Nam. Ông Thành đang là chuyên gia tư vấn tham gia trực tiếp vào các dự án xây dựng Hệ thống Quản lý Tài chính - Kế toán chuyên nghiệp cho các doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam. Ông Thành cũng đang là giảng viên của các chương trình đào tạo chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về xây dựng kế hoạch ngân sách doanh nghiệp, tài chính kế toán dành cho lãnh đạo, phân tích tình hình doanh nghiệp,… do CFO Việt Nam triển khai theo yêu cầu “may đo” của doanh nghiệp tại Việt Nam

  Hiện nay, Ông Thành cũng đồng thời đảm nhiệm các vai trò Tổng Giám đốc Công ty Nguồn lực CFO; Giám đốc Đầu tư Syngience Investment, và là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội các Nhà Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam (VACD).

  Mục tiêu khóa học

  Đối tượng tham dự
  • Thành viên HĐQT/ CEO
  • Kế toán trưởng; Kế toán tổng hợp
  • Chuyên viên tài chính/ Kế toán/ Thuế
  • Các cá nhân khác có quan tâm

  Bài học

  • 8 Bài học
  • 05:15:00 Giờ

  Giới thiệu giảng viên

  Học viện CFO
  Tên : Institute of CFO Vietnam
  Đánh giá : 220 Đánh giá
  Student : 62 Học viên
  Khóa học : 22 Khóa học

  Đánh giá

  5
  Dự trên 9 Đánh giá
  1 Sao
  2 Sao
  3 Sao
  4 Sao
  5 Sao