Institute of CFO Vietnam

To be updated

Giới thiệu

Học viện Giám đốc Tài Chính Việt Nam 


Học viện Giám đốc Tài Chính Việt Nam (Institute of CFO Vietnam) được thành lập với mục tiêu trở thành Trung tâm Uy tín Hàng đầu tại Việt Nam chuyên Đào tạo về Tài chính Doanh nghiệp với chương trình được thiết kế, xây dựng theo các chuẩn mực, thông lệ và kinh nghiệm quốc tế tốt nhất.

Đặt biệt với cơ chế tăng cường hợp tác cùng các tổ chức chuyên môn uy tín trong và ngoài nước thông qua Hiệp hội quốc tế các Nhà quản trị tài chính cấp cao (IAFEI), Học viện Giám đốc Tài Chính Việt Nam không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo chuyên môn nhằm không những trang bị cho học viên những kiến thức quản trị tài chính hiện đại mà còn mang tính thực tiễn cao, hướng tới mục tiêu “Nâng cao năng lực các Giám đốc Tài chính Việt Nam ngang tầm Quốc tế”.

Hơn 12 năm triển khai, thông qua các chuyên đề được thiết kế tập trung vào các Kiến thức Cốt lõi để Giải quyết các Vấn đề Thực tiễnChia sẻ Chuyển giao Kinh nghiệm Thực tế được Đúc kết từ Trải nghiệm của các Chuyên gia hàng đầu Việt NamChương trình Đào tạo GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH do Câu lạc bộ Giám đốc Tài chính Việt Nam (CFO Việt Nam) kết hợp với CFO Capital đã cho ra đời hàng ngàn Giám Đốc Tài Chính được Cộng đồng Tài chính & Doanh nghiệp tín nhiệm cao. 

Nhằm nhanh chóng đáp ứng nhu cầu bức thiết của các Doanh nghiệp về nguồn Nhân lực Giám Đốc Tài Chính Chuyên nghiệp, đồng thời tạo bước đột phá quan trọng phá vỡ các rào cản về mặt địa lý cho người tham gia chương trình ở mọi miền đất nước trong bối cảnh dịch bệnh. Từ tháng 7 năm 2021, Học viện Giám đốc Tài chính Việt Nam chính thức triển khai Chương trình Đào tạo GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH bằng hình thức trực tuyến.

Phương pháp giảng dạy & học tập 4.0

Hướng dẫn sử dụng


Instructor skills


Các Chuyên đề chính

Chuyên mục Tên Chuyên đề Đánh giá
Finance & Accounting Chuyên đề: Kế toán Tập đoàn & Hợp nhất Báo cáo Tài chính
Finance & Accounting Phân tích và Đầu tư Chứng khoán
Finance & Accounting Chuyên đề: Các Phương pháp Tính giá Thành & Quản trị Chi phí
Finance & Accounting Chuyên đề: Phân tích Chuyên sâu Báo cáo Tài chính
Finance & Accounting Chuyên đề: Quản trị Rủi ro và Kiểm soát nội bộ Doanh nghiệp
Finance & Accounting Chuyên đề: Định giá Doanh nghiệp
Legal Chuyên đề: Xem xét Hợp đồng và Xử lý Tranh chấp
Finance & Accounting Phân tích Chuyên sâu Báo cáo Tài chính
Taxation Thuế Nhà thầu Nước ngoài & Chuyển giá
Finance & Accounting Chuyên đề: Xây dựng Kế hoạch Ngân sách Doanh nghiệp bằng Excel
Finance & Accounting Chi phí vốn và Cơ cấu vốn
Finance & Accounting Quản lý và Thu hồi Công nợ hiệu quả
Finance & Accounting Chuyên đề: Quản lý vốn lưu động
Finance & Accounting Chuyên đề: Huy động vốn
Legal Chuyên đề: Các vấn đề cốt lõi về Pháp lý Doanh nghiệp
Finance & Accounting Chuyên đề: Xây dựng Ngân sách và Quản trị việc Thực hiện
Finance & Accounting Chuyên đề: Thẩm định Dự án Đầu tư
Taxation Chuyên đề: Quản trị thuế
Finance & Accounting Chuyên đề: Kỹ thuật Phát hiện Gian Lận Báo Cáo Tài Chính
Finance & Accounting Chuyên đề: Quản lý và Thu hồi Công nợ Hiệu quả
Finance & Accounting Chuyên đề: Kế toán Quản trị (Phần 1)
Finance & Accounting Chuyên đề: Kế toán Quản trị (Phần 2)