Chuyên đề: Kế toán Tập đoàn & Hợp nhất Báo cáo Tài chính

Giới thiệu

Trong quá trình lập Báo cáo Tài chính Hợp nhất tại các tập đoàn kinh tế và tổng công ty luôn luôn tồn tại nhiều vấn đề đòi hỏi phải nắm rõ các quy định có liên quan đến hợp nhất. Hợp nhất báo cáotài chính về bản chất là phương pháp để cộng báo cáo tài chínhcủa công ty con vào báo cáo tài chính của công ty mẹ cũng như hạch toán quyền lợi của tập đoàn trong các công ty liên kết, liên doanh.

Do đó, trong quá trình hợp nhất, tập đoàn và tổng công ty thường xuyên đối diện vấn đề chính yếu là hợp nhất (hay dưới đây nói đơn giản hơn là “Cộng”) báo cáo tài chính công ty con vào báocáo tài chính của công ty mẹ như thế nào. Và như vậy, việc hợpnhất báo cáo tài chính thường xuyên phải đối diện 06 vấn đề chính yếu sau đây:

 1. Cộng 100% báo cáo tài chính của công ty con hay chỉ cộng một phần? Lý do cho những phương pháp Cộng này là như thế nào?
 2. Cộng báo cáo tài chính của công ty con theo giá trị nào? Giá trị sổ sách, giá trị hợp lý, hay giá mua?
 3. Trong trường hợp có thay đổi quyền sở hữu của công ty mẹ trong công ty con thì phương pháp Cộng nêu trên như thế nào là hợp lý?
 4. Trong trường hợp tập đoàn phát triển theo chiều dọc từ trên xuống thành đa cấp thì phương pháp Cộng như thế nào?
 5. Trong trường hợp các công ty trong tập đoàn đầu tư chéo lẫn nhau thì phương pháp Cộng như thế nào?
 6. Trong trường hợp các công ty trong tập đoàn phát sinh các giao dịch qua lại với nhau thì phương pháp Cộng như thế nào?

Với kinh nghiệm kiểm toán hàng trăm các tập đoàn kinh tế và tổng công ty đang hoạt động tại Việt Nam, chúng tôi thấu hiểu những khó khăn, thách thức của người làm công tác lập báo cáo tàichính hợp nhất.

Để giúp cho đội ngũ kế toán tại các doanh nghiệp cũng như lãnh đạo bộ phận tài chính doanh nghiệp nắm bắt tốt các kỹ thuật lập Báo cáo Tài chính Hợp nhất nhằm tổ chức thực hiện tốt ngay từ đầu, CFO Capital Phối hợp với RSM Việt Nam hân hạnh giới thiệu đến Quý Doanh nghiệp Khóa đào tạo Kế toán Tập đoàn & Hướng dẫn phương pháp lập và trình bày BCTC Hợp nhất.

Khóa học này sẽ cung cấp hiểu biết toàn diện, sâu sắc và thực tiễn. Nội dung được minh họa sinh động trong hàng loạt tình huống cụ thể và được hệ thống hóa bằng sơ đồ, bảng biểu để Doanh nghiệp có thể dễ dàng áp dụng hiệu quả hơn trong thực tế.

NỘI DUNG CHI TIẾT KHÓA ĐÀO TẠO

PHẦN I: CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN 

Tổng quan về kế toán tập đoàn & báo cáo tài chính hợp nhất

 • Kế toán Tập đoàn là gì?
 • Báo cáo tài chính hợp nhất là gì?
 • Thế nào là kiểm soát trực tiếp và gián tiếp?
 • Ai phải trình bày báo cáo tài chính hợp nhất?
 • Phạm vi hợp nhất báo cáo?
 • Phương pháp vốn chủ sở hữu ?
 • Tại sao phải loại bỏ các nghiệp vụ nội bộ?
 • Thế nào là không tạo ra lãi từ nghiệp vụ “mình bán cho mình”? 

Báo cáo tài chính hợp nhất tại ngày thụ đắc

 • Quyền sở hữu 100%
 • Phương pháp worksheet
 • Phương pháp trực tiếp
 • Quyền sở hữu dưới 100%
 • Phương pháp worksheet
 • Phương pháp trực tiếp
 • Các quan điểm khác về hợp nhất
 • Quan điểm “quyền sở hữu” (proprietary theory)
 • Quan điểm “một doanh nghiệp” (entity theory)
 • Quan điểm “Công ty mẹ” (parent theory)

Báo cáo tài chính sau ngày thụ đắc

 • Hợp nhất công ty con sở hữu 100% vốn
 • Năm thứ 1
 • Năm thứ 2
 • Hợp nhất công ty con sở hữu 80% (dưới 100%)
 • Năm thứ 1
 • Năm thứ 2
 • Cổ đông không kiểm soát
 • Thụ đắc vào ngày không phải là cuối năm

PHẦN II: CÁC VẤN ĐỀ CHUYÊN SÂU

 • Loại bỏ doanh thu và chi phí nội bộ
 • Loại bỏ lãi nội bộ chưa thực hiện trong hàng hóa
 • Loại bỏ lãi nội bộ chưa thực hiện trong TSCĐ
 • Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất
 • Hợp nhất kinh doanh qua nhiều giai đoạn
 • Thay đổi quyền sở hữu
 • Công ty con, liên kết mua lại cổ phiếu đã phát hành và đầu tư ngược lại công ty mẹ
 • Thoái vốn đầu tư

Hợp nhất công ty liên kết:

 • Giao dịch với liên kết
 • Thay đổi sở hữu trong công ty liên kết
 • Phương pháp hợp nhất trong trường hợp có công ty con gián tiếp
 • Sở hữu chéo tại công ty liên kết
 • Sở hữu chéo tại công ty con
 • Hợp nhất kinh doanh dưới sự kiểm soát chung
 • Tóm tắt quy trình hợp nhất 

GIẢNG VIÊN: ÔNG ĐẶNG XUÂN CẢNH

DBA (US), MBA (UK), CPA (Aust), VACPA, VTCA

 • Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam
 • Thành viên Ban Chấp hành Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA)
 • Hội viên Hội Kiểm toán viên hành nghề CPA Australia
 • Thành viên Hội đồng Khoa học Kế toán và Kiểm toán của trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh và Trường Đại học Kinh tế Luật
 • Chứng chỉ hành nghề Kiểm toán viên của Việt Nam và Úc, chứng chỉ hành nghề Đại lý thuế
 • Ông Cảnh là một trong những Kiểm toán viên đầu tiên ở Việt Nam. Ông đã có hơn 33 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, kế toán, và trong đó hơn 8 năm giữ cương vị là Phó Giám đốc phụ trách Kiểm toán và Tư vấn Thuế của một công ty kiểm toán lớn hàng đầu của Bộ Tài chính, sau đó, ông Cảnh được mời về làm Trưởng phòng Tư vấn Thuế cho một tập đoàn kiểm toán hàng đầu thế giới trước khi gia nhập vào RSM Việt Nam với vị trí Tổng Giám đốc.
 • Ông Cảnh là thành viên của Hội đồng Khoa học Kế toán và Kiểm toán của trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, thành viên Ban Chấp hành Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA)
 • Ông Cảnh tham gia tích cực vào công tác giảng dạy kế toán, tài chính của nhiều trường đại học, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hội Kế toán Tp HCM, Hội kiểm toán viên hành nghề VACPA. Đảm trách công tác tư vấn, huấn luyện cho đội ngũ tài chính kế toán của nhiều tập đoàn đa quốc gia đang có mặt tại Việt Nam như đặc biệt là các khóa học về hợp nhất báo cáo tài chính: Saigon Toursit, Tổng Công ty Bến Thành, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long, Tổng Công ty Phú Cường, Trường Hải Auto, Sonadezi, Mai Linh…
 • Ông Cảnh đã phối hợp với RSM Việt Nam tổ chức nhiều buổi hội thảo, đàtạo thu hút hàng ngàn doanh nghiệp tham gia.

Mục tiêu khóa học
 • Tổng quan về kế toán tập đoàn & báo cáo tài chính hợp nhất

 • Báo cáo tài chính hợp nhất tại ngày thụ đắc

 • Báo cáo tài chính sau ngày thụ đắc

 • Loại bỏ doanh thu và chi phí nội bộ

 • Loại bỏ lãi nội bộ chưa thực hiện trong hàng hóa

 • Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất

 • Hợp nhất công ty liên kết:

 • ...


Đối tượng tham dự
 • Thành viên HĐQT/ CEO/ CFO
 • Kế toán trưởng/ Kế toán tổng hợp
 • Chuyên viên tài chính/ Kế toán/ Thuế
 • Nhà đầu tư/ các cá nhân khác có quan tâm

Bài học

 • 10 Bài học
 • 08:40:00 Giờ

Giới thiệu giảng viên

Học viện CFO
Tên : Institute of CFO Vietnam
Đánh giá : 220 Đánh giá
Student : 62 Học viên
Khóa học : 22 Khóa học

Đánh giá

5
Dự trên 15 Đánh giá
1 Sao
2 Sao
3 Sao
4 Sao
5 Sao