Chuyên đề: Xây dựng Kế hoạch Ngân sách Doanh nghiệp

Giới thiệu

Xây dựng Kế hoạch Ngân sách hàng năm cho Doanh nghiệp chắc chắn là bước đi bắt buộc để cụ thể hóa các Mục tiêu chiến lược dài hạn thông qua các Mục tiêu (KPI) Tài chính ngắn hạn, nói cách khác, đó chính là Tổng hợp của tất cả mọi Kế hoạch Hành động trong năm của Doanh nghiệp. Không thực hiện hoặc thiếu chu đáo trong việc xây dựng Kế hoạch Ngân sách năm là yếu tố gây ra rủi ro về hiệu quả tài chính cho Doanh nghiệp.

Tuy nhiên để triển khai công tác Xây dựng Kế hoạch Ngân sách hàng năm, các lãnh đạo doanh nghiệp luôn phải đối diện với nhiều thách thức trong việc phân công, phân nhiệm, xác định khối lượng công việc, phân bổ thời gian, phân bổ nguồn lực, điều phối giữa các phòng ban… và đặc biệt là hệ thống các form mẫu biểu cần có để sử dụng.

Tham gia chương trình “Xây dựng Kế hoạch Ngân sách Doanh nghiệp” do CFO Capital tổ chức, Quý vị sẽ có cơ hội tiếp cận sự chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về cách thức triển khai và tương tác trực tiếp với biểu mẫu Excel, đi từ chi tiết như: Ngân sách Doanh thu; Ngân sách Sản xuất, Ngân sách Đầu tư, Ngân sách Nhân Sự, Ngân sách Tiền,…..cho đến các Báo cáo Tài chính Ngân sách

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Lý do phải lập Kế hoạch Ngân sách trong khi thị trường liên tục biến đổi, đặc biệt dưới ảnh hưởng của Covid-19

Chu trình lập Kế hoạch Ngân sách

Những cách thức phổ biến được dùng để lập Kế hoạch Ngân sách

Xác lập các Bộ phận ngân sách cho từng doanh nghiệp

Tại sao phải thành lập Ban ngân sách. Ban ngân sách nên bao gồm những ai và làm thế nào để phối hợp công việc hiệu quả

Các bước chính cần thực hiện trong một Quy trình soạn lập Kế hoạch Ngân sách

Chuẩn hóa quá trình thu thập thông tin bằng mẫu biểu Ngân sách bộ phận

Trao đổi trên bộ biểu mẫu Excel thực tế về Kế hoạch Ngân sách để thực hành và qua đó vận dụng cho riêng doanh nghiệp của mình

GIẢNG VIÊN: Ông Nguyễn Hữu Thành – Phó Chủ tịch CFO Việt Nam & Giám đốc Điều hành Asialnvest Group

Ông Thành có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản trị Tài chính Doanh nghiệp, với hơn 10 năm đảm nhiệm các vị trí Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính – Kế toán, Giám đốc Tài chính của các Công ty FDI tại Việt Nam. Ông Thành đang là chuyên gia tư vấn tham gia trực tiếp vào các dự án xây dựng Hệ thống Quản lý Tài chính – Kế toán chuyên nghiệp cho các doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam. Ông Thành cũng đang là giảng viên của các chương trình đào tạo chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về xây dựng kế hoạch ngân sách doanh nghiệp, tài chính kế toán dành cho lãnh đạo, phân tích tình hình doanh nghiệp,… do CFO Việt Nam triển khai theo yêu cầu “may đo” của doanh nghiệp tại Việt Nam

Hiện nay, Ông Thành cũng đồng thời đảm nhiệm các vai trò Tổng Giám đốc Công ty Nguồn lực CFO; Giám đốc Đầu tư Syngience Investment, và là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội các Nhà Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam (VACD).

Mục tiêu khóa học
 • Nắm rõ mục đích lập kế hoạch ngân sách

 • Vận dụng phương pháp lập KHNS phù hợp với đặc thù ngành nghề/ doanh nghiệp

 • Soạn thảo quy trình lập KHNS và phân công công việc cho những nhân sự tham gia

 • Lập các biểu mẫu kế hoạch ngân sách bằng Excel (cách làm phổ biến nhất hiện nay)


Đối tượng tham dự
 • Thành viên HĐQT/ CEO/ CFO
 • Kế toán trưởng; Kế toán tổng hợp
 • Chuyên viên tài chính/ Kế toán/ Thuế
 • Các cá nhân khác có quan tâm

Bài học

 • 2 Bài học
 • 06:05:00 Giờ

 • Record Bài giảng (Full)
 • Record Bài giảng (Video Ony) 06:05:00
 • Học viện CFO Việt Nam

  Học viện CFO
  Institute of CFO Vietnam
  Đánh giá : 221 Đánh giá
  Khóa học : 25 Khóa học

  Đánh giá

  5
  Dự trên 9 Đánh giá
  1 Sao
  2 Sao
  3 Sao
  4 Sao
  5 Sao