Chuyên đề: Xây dựng Kế hoạch Ngân sách Doanh nghiệp bằng Excel

Giới thiệu

Bản chất của Kế hoạch Ngân sách hàng năm chính là Kế hoạch Kinh doanh chi tiết được thể hiện bằng TIỀN, nói cách khác, đó chính là tổng hợp của tất cả mọi Kế hoạch Hành động trong một năm của Doanh nghiệp. Không thực hiện hoặc thiếu chu đáo trong việc lập Kế hoạch Ngân sách năm là yếu tố mang lại rủi ro về hiệu quả tài chính cho Doanh nghiệp.

Dù là lãnh đạo doanh nghiệp hay người nhận trách nhiệm tổ chức soạn lập Kế hoạch Ngân sách năm, Quý vị cũng sẽ đứng trước nhiều thách thức trong việc xác định khối lượng công việc, phân bổ thời gian, phân công nhân lực, điều phối giữa các phòng ban... và đặc biệt là hệ thống các form mẫu biểu cần có để sử dụng.

Tham gia chương trình "Xây dựng Kế hoạch Ngân sách Doanh nghiệp" do CFO Việt Nam tổ chức, Quý vị sẽ có cơ hội tiếp cận sự chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về cách thức thực hiện từ chuyên gia tư vấn trong việc lập Kế hoạch Ngân sách Doanh nghiệp tại VN và cơ hội tương tác trực tiếp với biểu mẫu Excel lập Kế hoạch Ngân sách doanh nghiệp có đủ chi tiết từ: Ngân sách Doanh thu; Ngân sách Sản xuất, Ngân sách Đầu tư, Ngân sách Nhân Sự, Ngân sách Tiền,…..cho đến các Báo cáo Tài chính Ngân sách.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

 1. Lý do phải lập Kế hoạch Ngân sách trong khi thị trường liên tục biến đổi
 2. Chu trình lập Kế hoạch Ngân sách
 3. Những cách thức phổ biến được dùng để lập Kế hoạch Ngân sách
 4. Xác lập các Bộ phận ngân sách cho từng doanh nghiệp
 5. Tại sao phải thành lập Ban ngân sách. Ban ngân sách nên bao gồm những ai và làm thế nào để phối hợp công việc hiệu quả
 6. Các bước chính cần thực hiện trong một Quy trình soạn lập Kế hoạch Ngân sách
 7. Chuẩn hóa quá trình thu thập thông tin bằng mẫu biểu Ngân sách bộ phận
 8. Trao đổi trên bộ biểu mẫu Excel thực tế về Kế hoạch Ngân sách để thực hành và qua đó vận dụng cho riêng doanh nghiệp của mình
ÔNG NGUYỄN HỮU THÀNH
Phó Tổng giám đốc Tập đoàn AsiaInvest
 • Ông Thành có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản trị Tài chí chính Doanh nghiệp, với hơn 10 năm đảm nhiệm các vị trí Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Giám đốc Tài chính của các Công ty FDI tại Việt Nam. Ông Thành đang là chuyên gia tư vấn tham gia trực tiếp vào các dự án xây dựng Hệ thống Quản lý Tài chính - Kế toán chuyên nghiệp cho các doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam. Ông Thành cũng đang là giảng viên của các chương trình đào tạo chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về xây dựng kế hoạch ngân sách doanh nghiệp, tài chính kế toán dành cho lãnh đạo, phân tích tình hình doanh nghiệp,… do CFO Việt Nam triển khai theo yêu cầu “may đo” của doanh nghiệp tại Việt Nam
 • Hiện nay, Ông Thành cũng đồng thời đảm nhiệm các vai trò Tổng Giám đốc Công ty Nguồn lực CFO; Giám đốc Đầu tư Syngience Investment, Giám đốc Điều hành CFO Việt Nam và là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội các Nhà Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam (VACD).

Mục tiêu khóa học
 • Nắm rõ mục đích lập kế hoạch ngân sách

 • Vận dụng phương pháp lập KHNS phù hợp với đặc thù ngành nghề/ doanh nghiệp

 • Soạn thảo quy trình lập KHNS và phân công công việc cho những nhân sự tham gia

 • Lập các biểu mẫu kế hoạch ngân sách bằng Excel (cách làm phổ biến nhất hiện nay)


Đối tượng tham dự
 • Thành viên HĐQT/ CEO/ CFO
 • Kế toán trưởng; Kế toán tổng hợp
 • Chuyên viên tài chính/ Kế toán/ Thuế
 • Các cá nhân khác có quan tâm

Bài học

 • 9 Bài học
 • 05:50:00 Giờ

Giới thiệu giảng viên

Học viện CFO
Tên : Institute of CFO Vietnam
Đánh giá : 220 Đánh giá
Student : 62 Học viên
Khóa học : 22 Khóa học

Đánh giá

5
Dự trên 9 Đánh giá
1 Sao
2 Sao
3 Sao
4 Sao
5 Sao