Khóa học

Thêm vào ưu thích
690.000₫
Xem chi tiết
Finance & Accounting

Chuyên đề: Quản lý và Thu hồi Công nợ Hiệu quả

Công nợ phải thu luôn là vấn đề có ảnh hưởng quan trọng đến sự TỒN TẠI và PHÁT TRIỂN của doanh nghiệ...

(0)
Thêm vào ưu thích
1.290.000₫
Xem chi tiết
Finance & Accounting

Chuyên đề: Kế toán Quản trị (Phần 1)

Để thành công và phát triển bền vững, mọi doanh nghiệp cần phải có một hệ thống thông tin quản trị p...

(0)
Thêm vào ưu thích
1.800.000₫
Xem chi tiết
Finance & Accounting

Chuyên đề: Kế toán Quản trị (Phần 2)

Chuyên đề: Kế toán Quản trị (Phần 2)

(0)