Khóa học

Thêm vào ưu thích
1.290.000₫
Xem chi tiết
Finance & Accounting

Chuyên đề: Kế toán Quản trị (Phần 1)

Để thành công và phát triển bền vững, mọi doanh nghiệp cần phải có một hệ thống thông tin quản trị p...

(1)
Thêm vào ưu thích
1.800.000₫
Xem chi tiết
Finance & Accounting

Chuyên đề: Kế toán Quản trị (Phần 2)

Chuyên đề: Kế toán Quản trị (Phần 2)

(1)