Khóa học

Thêm vào ưu thích
1.290.000₫
Xem chi tiết
Finance & Accounting

Chuyên đề: Kế toán Tập đoàn & Hợp nhất Báo cáo Tài chính

Chuyên đề: Kế toán Tập đoàn & Hợp nhất Báo cáo Tài chính - Thầy Đặng Xuân Cảnh...

(15)
Thêm vào ưu thích
690.000₫
Xem chi tiết
Finance & Accounting

Phân tích và Đầu tư Chứng khoán

Tham gia Chương trình “Phân tích và Đầu tư Chứng khoán” do CFO Việt Nam tổ chức Anh Chị sẽ có cơ hội...

(15)
Thêm vào ưu thích
1.290.000₫
Xem chi tiết
Finance & Accounting

Chuyên đề: Các Phương pháp Tính giá Thành & Quản trị Chi phí

Để thành công và phát triển bền vững, mọi doanh nghiệp cần phải có một hệ thống thông tin quản trị p...

(15)
Thêm vào ưu thích
690.000₫
Xem chi tiết
Finance & Accounting

Chuyên đề: Phân tích Chuyên sâu Báo cáo Tài chính

Bản chất của số liệu kế toán là những ghi chép phản ảnh các giao dịch trong quá khứ, một chuyên viên...

(9)
Thêm vào ưu thích
690.000₫
Xem chi tiết
Finance & Accounting

Chuyên đề: Quản trị Rủi ro và Kiểm soát nội bộ Doanh nghiệp

Ở một thời điểm nhất định, bất kỳ Lãnh đạo Doanh nghiệp nào cũng sẽ đối mặt với những băn khoăn, lo ...

(10)
Thêm vào ưu thích
390.000₫
Xem chi tiết
Finance & Accounting

Chuyên đề: Định giá Doanh nghiệp

Để đảm bảo tăng trưởng trong bối cảnh kinh tế vĩ mô không ngừng biến động và đặc biệt là giai đoạn s...

(10)