Khóa học

Xem chi tiết
Thêm vào ưu thích
690.000₫
Finance & Accounting : Finance & Accounting

Chuyên đề: Quản lý vốn lưu động

Đề cập đến Quản lý tài chính doanh nghiệp là đề cập đến các vấn đề hóc búa xoay quanh việc Quản lý tiền – Quản lý “dòng máu của doanh nghiệp”. Vậy phả...

Xem chi tiết
Thêm vào ưu thích
690.000₫
Finance & Accounting : Finance & Accounting

Chuyên đề: Huy động vốn

Huy động vốn từ chủ sở hữu/ cổ đông; So sánh huy động vốn của công ty cổ phần với các loại hình sở hữu khác; Các tỷ số thị trường chứng khoán. Chính s...

Xem chi tiết
Thêm vào ưu thích
690.000₫
Legal & Compliance : Legal

Chuyên đề: Các vấn đề cốt lõi về Pháp lý Doanh nghiệp

Pháp lý có thể được coi như khung hoạt động của doanh nghiệp. Từ khi hình thành đến lúc phát triển, tất cả các hoạt động của doanh nghiệp đều phải tuâ...

Xem chi tiết
Thêm vào ưu thích
1.290.000₫
Finance & Accounting : Finance & Accounting

Chuyên đề: Xây dựng Ngân sách và Quản trị việc Thực hiện

Để thành công và phát triển bền vững, mọi doanh nghiệp cần phải có một hệ thống thông tin quản trị phù hợp nhằm kịp thời phục vụ lãnh đạo ra quyết địn...

Xem chi tiết
Thêm vào ưu thích
390.000₫
Finance & Accounting : Finance & Accounting

Chuyên đề: Thẩm định Dự án Đầu tư

Chuyên đề: Thẩm định Dự án Đầu tư do Học viện CFO Việt Nam tổ chức được xây dựng theo hướng trang bị cho học viên các công cụ và kỹ thuật tài chính th...

Xem chi tiết
Thêm vào ưu thích
690.000₫
Tax : Taxation

Chuyên đề: Quản trị thuế

Nội dung Chuyên đề: Quản trị Thuế: Tổng quan về lập kế hoạch thuế – tối ưu thuế phải nộp; Tối ưu thuế trong quá trình thành lập doanh nghiệp; Tối ưu t...