Khóa học

Thêm vào ưu thích
690.000₫
Xem chi tiết
Legal

Chuyên đề: Các vấn đề cốt lõi về Pháp lý Doanh nghiệp

Pháp lý có thể được coi như khung hoạt động của doanh nghiệp. Từ khi hình thành đến lúc phát triển, ...

(15)
Thêm vào ưu thích
1.290.000₫
Xem chi tiết
Finance & Accounting

Chuyên đề: Xây dựng Ngân sách và Quản trị việc Thực hiện

Để thành công và phát triển bền vững, mọi doanh nghiệp cần phải có một hệ thống thông tin quản trị p...

(15)
Thêm vào ưu thích
390.000₫
Xem chi tiết
Finance & Accounting

Chuyên đề: Thẩm định Dự án Đầu tư

Chuyên đề: Thẩm định Dự án Đầu tư do Học viện CFO Việt Nam tổ chức được xây dựng theo hướng trang bị...

(14)
Thêm vào ưu thích
690.000₫
Xem chi tiết
Taxation

Chuyên đề: Quản trị thuế

Nội dung Chuyên đề: Quản trị Thuế: Tổng quan về lập kế hoạch thuế – tối ưu thuế phải nộp; Tối ưu thu...

(16)
Thêm vào ưu thích
690.000₫
Xem chi tiết
Finance & Accounting

Chuyên đề: Kỹ thuật Phát hiện Gian Lận Báo Cáo Tài Chính

Báo cáo tài chính là “bảng điểm” thể hiện thành quả của hoạt động sản xuất kinh doanh, là "thướ...

(1)
Thêm vào ưu thích
690.000₫
Xem chi tiết
Finance & Accounting

Chuyên đề: Quản lý và Thu hồi Công nợ Hiệu quả

Công nợ phải thu luôn là vấn đề có ảnh hưởng quan trọng đến sự TỒN TẠI và PHÁT TRIỂN của doanh nghiệ...

(0)